Skoči do osrednje vsebine

Osnutek Operativnega programa varstva pred hrupom

Rok za prijavo je potekel.

Na Ministrstvu za okolje in prostor v javno razpravo objavljamo Osnutek Operativnega programa varstva pred hrupom. Vabimo vas, da vaše pripombe in predloge posredujete na e-poštni naslov gp.mop@gov.si.

Mestna občina Maribor je Ministrstvo za okolje in prostor opozorila, da v osnutku Operativnega programa varstva pred hrupom (OPH) niso pravilno vnesene dopolnitve in popravki, ki so jih pravočasno posredovali na ministrstvo.

Za napako se opravičujemo in vas obveščamo, da smo OPH ustrezno popravili. Javna objava OPH se podaljša do 8.11.2021.

Popravki se nanašajo na poglavja 1.5.2 Načrt ukrepov za doseganje ciljev varstva pred hrupom, 6.8.4 Predvideni ukrepi v pristojnosti Mestne občine Maribor, 6.9  Viri financiranja ukrepov varstva pred hrupom, 6.10 Merila za vrednotenje izvedbe in učinkov protihrupnih ukrepov. Popravki vključujejo poimenovanje ulic, spremembe nekaterih ukrepov varstva pred hrupom v pristojnosti MOM, posodobitev statusa izdelave Občinskega programa varstva okolja za MOM in popravek poimenovanja organizacijskih enot MOM.