GOV.SI

Oklic vabila k dajanju pisnih ponudb za tovorno vozilo IVECO 35 E 10

Odpiranje ponudb bo potekalo dne 12.12.2018 ob 09:00 uri v sobi št. 309 Finančne uprave RS, Slomškova ulica 1, 9000 Murska Sobota.

Izklicna cena

4.000 EUR

Oklic vabila k dajanju pisnih ponudb