GOV.SI

Oklic vabila k dajanju pisnih ponudb za različno komercialno blago; izklicna cena blaga je 2.819 EUR; ponudbo lahko podajo samo subjekti, registrirani za promet tovrstnega blaga

Kontakt

Javno odpiranje ponudb bo dne 8. 7. 2019 ob 9:00 uri v Kopru.