GOV.SI

Oklic vabila k dajanju pisnih ponudb za nakit; izklicna cena 5.200 EUR

Kontakt

Javno odpiranje ponudb bo dne 20. 8. 2019 ob 13:00 uri na Finančnem uradu Nova Gorica