GOV.SI

Oklic vabila k dajanju pisnih ponudb za osebno vozilo Renault Clio 1.2, izklicna cena 270 EUR

Kontakt

Javno odpiranje ponudb bo dne 27. 8. 2019 ob 8:30 uri na Finančnem uradu Nova Gorica