Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo o nameri prodaje vozila in opreme Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij

Na podlagi 52. in 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, namero o prodaji vozila in opreme na podlagi neposredne pogodbe.

PREDMET RAZPOLAGANJA

Neposredna pogodba bo sklenjena na podlagi 52. in 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti za vozilo v uporabi Prevzgojnega doma Radeče, Pot na brod 23, 1433 Radeče in silosa, ki ju je uporabljal Javni gospodarski zavod Rinka, in sicer silos z inv. štev. 9284691 in silos z inv. štev. 9284693, ki se nahajata na lokaciji Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor, Odprti oddelek Rogoza, Na pristavo 22, 2204 Miklavž na Dravskem polju.

Kontakt

Vozilo:

Prevzgojni dom Radeče, Aleš Repovž

03 56 58 330

Oprema - silosi:

JGZ Rinka, Irena Želj

02 2909613 ali 040 711 750