Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo o nameri prodaje službenega vozila Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij

Rok za prijavo je potekel.

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor na podlagi 52. v povezavi s 77. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja namero o prodaji službenega vozila na podlagi neposredne pogodbe.

Kontakt

Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor

Jožef Potočnik

Telefon: 02 6296 756