Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo o nameri prodaje opreme Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij

Rok za prijavo je potekel.

Na podlagi 52. in 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, namero o prodaji opreme Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper na podlagi neposredne pogodbe.

Kontakt

Zavod za prestajanje kazni zapora Koper

Lilijana Laganis

Telefon: 05 61 00 486 ali 031 657 795