Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo o nameri prodaje opreme - silos na Odprtem oddelku Rogoza

Rok za prijavo je potekel.

Na podlagi 52. in 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij namero o prodaji opreme na podlagi neposredne pogodbe.

Predmet razpolaganja: Kovinski silos, ki ga je uporabljal Javni gospodarski zavod Rinka, in sicer silos S 104 15M3, inv.št. 9284670, ki se nahaja na lokaciji Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor, Odprti oddelek Rogoza, Na pristavo 22, 2204 Miklavž na Dravskem polju.

Kontakt

JGZ Rinka, Enota Maribor

Irena Želj

02 2909613 ali 040 711 750