Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo o nameri prodaje opreme, lesa in vozil Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni

Rok za prijavo je potekel.

Na podlagi 52. in 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, namero o prodaji opreme, lesa in vozil na podlagi neposredne pogodbe.

Neposredna pogodba bo sklenjena za opremo, les in vozila v uporabi Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, Slovenska vas 14, 8233 Mirna na Dolenjskem.

Kontakt

ZPKZ Dob pri Mirni

Mirko Jarc

07 346 66 31