Skoči do osrednje vsebine

Objava transnacionalnega javnega razpisa “ForestValue2 za leto 2023

Rok za prijavo je potekel.

CSA projekt ForestValue2, ki se izvaja v okviru Obzorja Evropa,  objavlja transnacionalni razpis projektnih prijav za raziskave s področja gozdno-lesne vrednostne verige, z okvirnim skupnim javnim financiranjem v višini 7 milijonov evrov. Cilj skupnega razpisa ForestValue2 2023 je podpreti transnacionalni sodelovalni sistemski pristop, ki bo doprinesel znanju v podporo najboljši možni rabi gozdov in gozdnih virov, pri čemer bo uravnotežil številne koristi za družbo, podnebje, okolje in gospodarstvo.

Razpis ima dve temi:

Tema 1 - Odporni trajnostni gozdni sistemi in upravljanje
Tema 2 - Trajnostni leseni gradbeni sistemi   

Rok za oddajo prijav je petek, 1. 9. 2023 (do 13:00 po srednjeevropskem času).

Rezultati bodo znani decembra 2023, projekti se bodo začeli izvajati v prvi polovici leta 2024.

Partnerske države (11) in financerji  v razpisu:
Estonija: Ministrstvo za okolje (MoE EE), Finska: Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo (MMM), Irska: Ministrstvo za kmetijstvo, prehrano in morje (DAFM), Italija:  Ministrstvo za kmetijstvo, prehransko neodvisnost in gozdarstvo (MASAF), Latvija: Latvijska akademija za kmetijske in gozdarske znanosti (LAAFS), Nemčija: Agencija za obnovljive vire (FNR), Norveška: Norveški raziskovalni svet (RCN), Poljska: Nacionalni znanstveni center (NCN), Romunija: Nacionalni inštitut za raziskave in razvoj v gozdarstvu (INCDS), Slovenija: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI) in Španija: Agencia Estatal de Investigación (AEI) in Španska fundacija za znanost in tehnologijo (FECYT).

Upravičeni prijavitelji: Izvajalci raziskovalne dejavnosti v skladu z nacionalnimi pravili (Nacionalni aneks IV) v okviru ‘ForestValue2 javnega transnacionalnega razpisa za raziskovalne projekte v letu 2023’.  

Na spletni strani ForestValue2 lahko spremljate novice o razpisu in družbena omrežja Twitter in  LinkedIn ter sledite oznakam #ForestValue2 in @ForestValue2.

Za lažje mreženje in oblikovanje raziskovalnih projektnih konzorcijev je za torek, 23. 5. 2023 predvidena spletna delavnica. Za več podrobnosti obiščite spletno stran razpisa.

Razpis v imenu vseh financerskih organizacij upravlja pisarna razpisa (FNR, DAFM, MMM).

Splošna vprašanja o razpisu lahko naslovite na pisarno razpisa: call.office2023@forestvalue.org.

Upravičenci: Izvajalci raziskovalne dejavnosti v skladu z nacionalnimi pravili (Nacionalni aneks) v okviru ‘ForestValue2 javnega transnacionalnega razpisa za raziskovalne projekte v letu 2023’. Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje razpisa, objavljenega na spletni strani razpisa. Poleg tega morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi nacionalne pogoje, ki so navedeni v nacionalnem Aneksu IV besedila razpisa.  Nacionalni aneks opredeljuje tudi upravičene stroške financiranja skladno z Uredbo o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/22 in 144/22) in višino sofinanciranja slovenskih partnerjev v razpisu: 900.000 EUR. Vrednost slovenskega dela posameznega mednarodnega projekta lahko znaša največ do 300.000 EUR za celotno trajanje projekta (največ 100.000 EUR letno). Trajanje projektov: največ 36 mesecev.

Za več informacij si oglejte celotno besedilo razpisa, ki je na voljo na spletni strani ForestValue2.

 

Kontakt

dr. Primož Medved

tel.: 01 478 4651

E-pošta: primoz.medved@gov.si