Skoči do osrednje vsebine

Objava namere za prodajo rabljene opreme ZPKZ Dob pri Mirni

Rok za prijavo je potekel.

Na podlagi 52. in 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, namero o prodaji opreme na podlagi neposredne pogodbe.

PREDMET RAZPOLAGANJA
Neposredna pogodba bo sklenjena na podlagi 52. in 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti za rabljeno opremo, ki jo je uporabljal Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, Slovenska vas 14, 8233 Mirna na Dolenjskem.

Seznam opreme z izklicnimi cenami in fotografijami je razviden iz priloge 1 te objave (Excel tabela).

POGOJI PRODAJE
Vse stroške, vezane na opremo, ki bodo nastali po podpisu pogodbe, tudi stroške odvoza, nosi kupec. Kupec bo kupljeno opremo prevzel na lokaciji uporabnika ZPKZ Dob pri Mirni po plačilu kupnine in po dogovoru s predstavnikom zavoda.

Oprema je naprodaj po načelu "videno-kupljeno".

Kontakt

Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni

Mirko Jarc 

telefon: 07 346 66 31