Skoči do osrednje vsebine

Objava namere za prodajo opreme in lesa Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij

Rok za prijavo je potekel.

Na podlagi 52. in 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, namero o prodaji opreme in lesa na podlagi neposredne pogodbe.

Upravljavec ponavlja predhodna postopka št. 478-2/2020/13 z dne 28. 4. 2021 in št. 478-2/2020/14 z dne 4. 5. 2021 za opremo, za katero ni dobil ponudb.

PREDMET RAZPOLAGANJA

Neposredna pogodba bo sklenjena na podlagi 52. in 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti za opremo in les v uporabi Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob, Slovenska vas 14, 8233 Mirna na Dolenjskem in silos, ki ga je uporabljal Javni gospodarski zavod Rinka, in sicer silos S 104 15M3, inv.št. 9284670, ki se nahaja na lokaciji Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor, Odprti oddelek Rogoza, Na pristavo 22, 2204 Miklavž na Dravskem polju.

Kontakt

Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni

Mirko Jarc

07 346 66 31

Javni gospodarski zavod Rinka

Irena Želj

02 290 96 13 ali 040 711 750