Skoči do osrednje vsebine

Objava namere o sklenitvi Kupoprodajne pogodbe o prodaji in prenosu premičnega premoženja Republike Slovenije v last in posest kupca

Rok za prijavo je potekel.

V skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Urad RS za meroslovje, Tkalska ulica 15, 3000 Celje objavlja namero o sklenitvi kupoprodajne pogodbe o prodaji in prenosu premičnega premoženja Republike Slovenije v last in posest kupca, in sicer prodajo rabljenega avtomobila, znamke Renault Kangoo, KWOBB5, 1,5 DCI, datum prve registracije: 28. 9. 2008, število prevoženih kilometrov: cca. 235.500 km. Avtomobil je opravil tehnični pregled dne 13. 9. 2019, prometno dovoljenje pa velja do 28. 9. 2020. Pri avtomobilu je potrebno popravilo sprednjega desnega končnika ter klimatske naprave.

Najnižja ponudbena cena je 1.700 EUR.

Avtomobil se bo prodal kupcu, ki bo podal najvišjo ponudbo za odkup, in sicer po načelu videno – kupljeno. Avtomobil se bo prodal brez garancije, reklamacija kvalitete po prevzemu ne bo možna. V primeru prejema večjega števila ponudb, bo Urad RS za meroslovje z zainteresiranimi ponudniki opravil pogajanja. V primeru prijave državnega organa ima le-ta prednost pred ostalimi ponudniki.

Izbrani ponudnik mora dogovorjeno kupnino poravnati na TRR Urada št. SI56 0110 0630 0109 972, s sklicem 18 21326-7201001-73530019, in sicer najkasneje v roku 15 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. Prevzem avtomobila bo mogoč ob predložitvi potrdila o plačilu kupnine.

Podrobnejše informacije o avtomobilu lahko ponudniki pridobijo pri ge. Nevenki Jelen Dimitrijević, e-naslov: nevenka.jelen-dimitrijevic@gov.si, tel. št. 03 428 07 50.

Ogled avtomobila je mogoč ob predhodni najavi, na lokaciji Urada RS za meroslovje, Tkalska ulica 15, 3000 Celje.

Urad RS za meroslovje lahko postopek do sklenitve pogodbe ustavi.

Ponudba naj vsebuje minimalno podatke: ime in priimek oz. podjetje, naslov in ponudbeno ceno.

Ponudbe pričakujemo na e-naslov: gp.mirs@gov.si od objave namere do vključno 2. 12. 2019.

Kontakt

Nevenka Jelen Dimitrijević

e-naslov: nevenka.jelen-dimitrijevic@gov.si

tel. št. 03 428 07 50