Skoči do osrednje vsebine

Objava namere o prodaji službenih vozil Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij

Rok za prijavo je potekel.

Kupec posreduje pisno namero o nakupu (ponudbo) v zaprti ovojnici na naslov: Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Beethovnova ulica 3, 1000 Ljubljana. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika ter vidna oznaka »namera o nakupu vozil – ne odpiraj«. V nameri mora kupec obvezno navesti, za katero vozilo daje ponudbo, ter ceno, ki jo je za vozilo pripravljen plačati, ter svoje kontaktne podatke (ime in priimek, naslov in telefonsko številko).

Kontakt

Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor, Odprti oddelek Rogoza: Darko Kek, 02 290 96 60

Zavod za prestajanje kazni zapora Koper, Oddelek Nova Gorica: Jurij Vidmar, 05 335 25 15