Skoči do osrednje vsebine

Objava javnega poziva za dodelitev višjega sodnika na Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Ministrstvo za pravosodje na podlagi drugega odstavka 71. člena  Zakon o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) objavlja

 

JAVNI POZIV

 

višjim sodnicam in sodnikom k vložitvi prijav za dodelitev višje sodnice oziroma višjega sodnika na delo na Vrhovno sodišče Republike Slovenije

 

  • za opravljanje funkcije generalnega sekretarja.

 

Predviden čas popolne dodelitve je tri leta (od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2026).

 

Kandidati lahko oddajo prijave, ki vključujejo življenjepis z opisom njihove strokovne dejavnosti, v 15 dneh od objave poziva na spletni stani Ministrstva za pravosodje na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, oziroma na elektronski naslov: gp.mp@gov.si, s sklicem na številko 700-22/2023-2030.

Kontakt

Alenka Štigl

e-mail: gp.mp@gov.si

tel. št.: (01) 369 5454