Skoči do osrednje vsebine

Objava javnega poziva za dodelitev višjega sodnika na Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za pravosodje na podlagi drugega odstavka 71. člena  Zakon o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) objavlja

 

JAVNI POZIV

 

višjim sodnicam in sodnikom k vložitvi prijav za dodelitev višje sodnice oziroma višjega sodnika na delo na Vrhovno sodišče Republike Slovenije

 

  • za opravljanje funkcije generalnega sekretarja.

 

Predviden čas popolne dodelitve je tri leta (od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2026).

 

Kandidati lahko oddajo prijave, ki vključujejo življenjepis z opisom njihove strokovne dejavnosti, v 15 dneh od objave poziva na spletni stani Ministrstva za pravosodje na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, oziroma na elektronski naslov: gp.mp@gov.si, s sklicem na številko 700-22/2023-2030.

Kontakt

Alenka Štigl

e-mail: gp.mp@gov.si

tel. št.: (01) 369 5454