Skoči do osrednje vsebine

Objava javnega poziva za dodelitev sodnika v strokovno službo Sodnega sveta

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za pravosodje na podlagi drugega odstavka 71. člena  Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 23/17 – ZSSve, 36/19 – ZDT-1C in 76/23) v zvezi s četrtim odstavkom 54. člena Zakona o Sodnem svetu  (Uradni list RS, št. 23/17 in 178/21 – odl. US) objavlja

JAVNI POZIV

sodnicam in sodnikom k vložitvi prijav za dodelitev ene sodnice ali sodnika na delo v strokovno službo Sodnega sveta;

  • za strokovno podporo Komisiji za etiko in integriteto ter za opravljanje drugih zahtevnejših strokovnih nalog Sodnega sveta s pričetkom dodelitve 1. 7. 2024.

 Predviden čas dodelitve je tri leta.

 

Kandidati lahko oddajo prijave, ki vključujejo življenjepis z opisom njihove strokovne dejavnosti, v 30 dneh od objave poziva na spletni stani Ministrstva za pravosodje na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, oziroma na elektronski naslov: gp.mp@gov.si, s sklicem na številko 700-99/2023-2030.

 

Kontakt

Alenka Štigl

e-mail: gp.mp@gov.si

tel. št.: (01) 369 5454