Skoči do osrednje vsebine

Objava javnega poziva za dodelitev okrajnega ali okrožnega sodnika na Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Rok za prijavo je potekel.

Na podlagi drugega odstavka 71. člena  Zakon o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 23/17 – ZSSve, 36/19 – ZDT-1C in 34/23 – odl. US) Ministrstvo za pravosodje objavlja

 JAVNI POZIV

okrajnim in okrožnim sodnicam in sodnikom k vložitvi prijav za dodelitev ene okrajne ali enega okrožnega sodnika ali sodnice na delo na Vrhovno sodišče Republike Slovenije, s predvideno razporeditvijo na Kazenski oddelek.

Predviden čas popolne dodelitve je tri leta.

Kandidati lahko oddajo prijave, ki vključujejo življenjepis z opisom njihove strokovne dejavnosti, v 15 dneh od objave poziva na spletni stani Ministrstva za pravosodje na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, oziroma na elektronski naslov: gp.mp@gov.si, s sklicem na številko 700-57/2023-2030.

 

                            

 

 

Kontakt

Alenka Štigl

01 369 54 54