Skoči do osrednje vsebine

Objava javnega poziva za dodelitev okrajnega ali okrožnega sodnika na Vrhovno sodišče Republike Slovenije v Službo za upravljanje projektov

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za pravosodje na podlagi drugega odstavka 71. člena  Zakon o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) objavlja

 

JAVNI POZIV

 

okrajnim in okrožnim sodnicam in sodnikom k vložitvi prijav za dodelitev enega okrajnega ali okrožnega sodnika ali sodnice na delo na Vrhovno sodišče Republike Slovenije v Službo za upravljanje projektov;

 

  • za projekta Vpisniki za prekrške in Informacijski sistem za spremljanje kazenskih postopkov.

 

Predviden čas popolne dodelitve je tri leta (od predvidoma 1. 1. 2024 do 31. 12. 2026).

Kandidati lahko oddajo prijave, ki vključujejo življenjepis z opisom njihove strokovne dejavnosti, v 15 dneh od objave poziva na spletni stani Ministrstva za pravosodje na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, oziroma na elektronski naslov: gp.mp@gov.si, s sklicem na številko 700-111/2023-2030.

Kontakt

Alenka Štigl

e-mail: gp.mp@gov.si

tel. št.: (01) 369 5454