Skoči do osrednje vsebine

Objava javnega poziva za dodelitev desetih okrajnih ali okrožnih sodnikov na delo na Upravno sodišče Republike Slovenije

Rok za prijavo je potekel.

Na podlagi drugega odstavka 71. člena  Zakon o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) Ministrstvo za pravosodje objavlja

 

JAVNI POZIV

 

okrajnim in okrožnim sodnikom k vložitvi prijav za dodelitev desetih okrajnih ali okrožnih sodnikov na delo na Upravno sodišče Republike Slovenije, in sicer;

 

1.    štiri okrajne ali okrožne sodnike na sedež Upravnega sodišča Republike Slovenije v Ljubljani,

2.    dva okrajna ali okrožna sodnika na Zunanji oddelek Upravnega sodišča Republike Slovenije v Mariboru,

3.    dva okrajna ali okrožna sodnika na Zunanji oddelek Upravnega sodišča Republike Slovenije v Novi Gorici in

4.   dva okrajna ali okrožna sodnika na Zunanji oddelek Upravnega sodišča Republike Slovenije v Celju.

 

Predviden čas dodelitve je tri leta.

 

Kandidati lahko oddajo prijave, ki vključujejo življenjepis z opisom njihove strokovne dejavnosti, v 15 dneh od objave poziva na spletni stani Ministrstva za pravosodje na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, oziroma na elektronski naslov: gp.mp@gov.si, s sklicem na številko 700-9/2023-2030.

Kontakt

Alenka Štigl

e-mail: gp.mp@gov.si

tel. št.: (01) 369 5454