Skoči do osrednje vsebine

Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo po metodi neposredne pogodbe

Ministrstvo za obrambo objavlja v skladu s 68. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) N A M E R O o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo po metodi neposredne pogodbe Klubu praktičnega streljanja Burja iz Knežaka, in sicer del parc. št. 2000/0 k.o. 2509-Bač (ID 3577734) v skupni površini 24.150 m2 (ID 6532362), ki v naravi predstavlja strelišče, za obdobje 5 let.

Uporabnika ne bremenijo obratovalni stroški, stroški rednega vzdrževanja.