GOV.SI

Javno zbiranje ponudb za parcelo 5/11, k.o. 385- Podvinci

Javno zbiranje ponudb za parcelo 5/11, k.o. 385- Podvinci