Skoči do osrednje vsebine

Nivelacija terena – OLN Sežana enote UE 4, UE 5, UE 6 in del UE C

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo objavlja javno naznanilo v predhodnem postopku za poseg: Nivelacija terena – OLN Sežana enote UE 4, UE 5, UE 6 in del UE C, začetim na zahtevo nosilke nameravanega Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.

Mnenja in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, ali po elektronski pošti na gp.mope@gov.si.

V skladu s sedmim odstavkom 90. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) vabimo zainteresirano javnost ter nevladne organizacije iz prvega odstavka 237. člena ZVO-2 ter civilne iniciative iz druge alineje 18.2 točke 3. člena ZVO-2, da v roku iz 6. točke tega javnega naznanila podajo mnenja, pripombe in predloge o nameravanem posegu. V skladu s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2 vabimo nevladne organizacije iz prvega odstavka 237. člena ZVO-2 ter civilne iniciative iz druge alineje 18.2 točke 3. člena ZVO-2, da podajo zahteve za vstop, pri čemer je obvezen sestavni del zahteve za vstop podatek o varnem elektronskem predalu, kamor se jim bo vročalo dokumente.