Skoči do osrednje vsebine

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi prostorov - 1. nadstropja v objektu Rimska 1, Ljubljana

Rok za prijavo je potekel.

Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi 52., 57. in 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za brezplačno uporabo poslovnih prostorov v posameznem delu t.j. v 1. nadstropju stavbe št. 365, k.o. 1721 Gradišče I, ki stoji na parceli parc. št. 305, k.o. 1721 Gradišče I nepremičnina z ID znakom: »del stavbe 1721-365-1«, ki v naravi predstavlja delno podkleteno dvonadstropno stavbo z dvoriščem na naslovu Rimska cesta 1, Ljubljana.

Kontakt

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

Direktorat za investicije 

g. Srečko Kokelj

gp.mizs@gov.si (s pripisom zadeve naročnika 430-117/2022 – dodatne informacije o nepremičnini)