Skoči do osrednje vsebine

Namera za sklenitev neposredne pogodbe – Pogodbe o brezplačni uporabi

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za pravosodje na podlagi druge alineje prvega odstavka 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1), v povezavi s prvim odstavkom 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 13/18), objavlja:

- Namero za sklenitev neposredne pogodbe – Pogodbe o brezplačni uporabi, ki jo Ministrstvo za pravosodje kot upravljavec zemljišč parc. št. 970/31, 970/32, 970/33, 970/34, 970/37, 970/45 in 970/46 vse k. o. 2636 Bežigrad, namerava skleniti s KULTURNIM DRUŠTVOM PROSTOROŽ, Rimska cesta 22, 1000 Ljubljana.