Skoči do osrednje vsebine

Namera za prodajo nepremičnin po metodi neposredne pogodbe - parc. št. 1292/37 in 1292/38, obe k.o. 840 Otiški vrh l

Rok za prijavo je potekel.

Nepremičnini v naravi predstavljata makadamsko zemljišče in se prodajata kot celota. ZK stanje je urejeno.
Ponudbo lahko oddajo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Kupec poleg kupnine plača pripadajoči davek.