Skoči do osrednje vsebine

Namera za oddajo nepremičnine Zavoda za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje za izvajanje trgovinske dejavnosti za nakupe zaprtih oseb, v najem

Rok za prijavo je potekel.

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem za izvajanje trgovinske dejavnosti za nakupe zaprtih oseb se izvaja v skladu z 51. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in skladno z 16. 17. in 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).


I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje, Linhartova ulica 3, 3000 Celje (v nadaljevanju zavod).

II. Vrsta pravnega posla

Oddaja nepremične v najem za izvajanje trgovinske dejavnosti za nakupe zaprtih oseb.

III. Predmet oddaje nepremičnine v najem

Predmet najema je poslovni prostor za izvajanje trgovinske dejavnosti za nakupe zaprtih oseb v Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje, Linhartova ulica 3, 3000 Celje, v izmeri 9,3 m², ki se nahaja v delu stavbe št. 1340, na zemljišču par. št. 2064, k.o. Celje.

Lastnik objekta je Republika Slovenija, upravljavec pa Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij.

Ponudnik mora vložiti ponudbo za najem poslovnega prostora za opravljanje trgovinske dejavnosti za nakupe zaprtih oseb v skladu s tem povabilom k oddaji ponudbe.

Kontakt

Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje

Za podrobnejše informacije glede predmeta javnega zbiranja ponudb smo dostopni na telefonski številki 03 426 67 77, kontaktna oseba Metka Obrovnik, v času delavnika, med 8. in 14. uro.

Nepremičnino si je možno ogledati. Ob vstopu in pri opravljanju dejavnosti je potrebno upoštevati navodila NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe s COVID-19. Pred ogledom se morajo ponudniki najaviti po telefonu na številki 03 426 67 72, kontaktna oseba Matjaž Kirbiš.