Skoči do osrednje vsebine

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo posameznega dela stavbe z ID znakom 2002-926-120

Kontakt

Ponudnik mora poslati ponudbo v 20 dneh od dneva objave namere na portalu gov.si, na elektronski naslov: glavna.pisarna@mors.si ali s priporočeno pošiljko na naslov:
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.