Skoči do osrednje vsebine

Namera o sklenitvi dveh neposrednih pogodb za oddajo delov stavb na naslovu Valvazorjeva 75, Maribor v najem

Rok za prijavo je potekel.

Republika Slovenija, Vlada RS, ki jo v skladu s 12. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 11/2018) zastopa dr. Simona Kustec, ministrica, na podlagi 40. člena Uredbe o ravnanju s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 11/2018) objavlja namero o sklenitvi dveh neposrednih pogodb za oddajo nepremičnin na naslovu Valvazorjeva 75, Maribor v najem, in sicer:

  • nepremičnina, na naslovu Valvazorjeva 75, Maribor, ki stoji na parcelni številki 2348/2, k. o. 660 Studenci (ID znak 660-2348/2-0, ID 7115695), v izmeri v izmeri 263,25 m2, predstavlja del stavbe z učilnicami in dvoriščem – za predmetno nepremičnino se objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe, in sicer dodatka o podaljšanju najemne pogodbe z zasebnim vzgojno-izobraževalnim zavodom Inštitut Sofijin izvir Maribor, Zasebni waldorfski vrtec Studenček.
  • Nepremičnina, na naslovu Valvazorjeva 75, Maribor, ki stoji na parcelni številki 2348/2, k.o. 660 Studenci (ID znak 660-2348/2-0, ID 7115695), del stavbe na parceli številki 2348/1 (ID znak 71779696), v skupni izmeri 1387,92 m2 in dvorišče na parceli številka 2357/1 (ID znak 660-2357/0-0, ID 7115686), predstavlja del stavbe z učilnicami in dvoriščem - za predmetno nepremičnino se objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe, in sicer dodatka o podaljšanju najemne pogodbe z zasebnim vzgojno-izobraževalnim zavodom Waldorfska šola Maribor.

Kontakt

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Direktorat za investicije

g. Mitja Maruško

014 367 487

mitja.marusko@gov.si