Skoči do osrednje vsebine

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Rok za prijavo je potekel.

Predmet neposredne pogodbe je ustanovitev stavbne pravice na nepremičninah parc. št. 1344/173, parc. št. 1344/171, parc. št. 1344/188 in parc. št. 1344/189 vse k.o. Zgornji Brnik, za izgradnjo dela objekta za vzdrževanje letal z zunanjo ureditvijo na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, in sicer za določen čas do 1. 1. 2054.

Vse notarske stroške, stroške cenitve in stroške vpisa v zemljiško knjigo nosi imetnik stavbne pravice poleg nadomestila za stavbno pravico.