GOV.SI

Nakup, dobava in namestitev energijsko disperzivnega XRF spektrometra

Nakup, dobava in namestitev energijsko disperzivnega XRF spektrometra s krmilnim programom in računalnikom za nedestruktivno multielementno analizo zlitin iz plemenitih kovin ter pripadajočim setom referenčnih materialov (etalonov) za kalibracijo

Več na portalu javnih naročil