Skoči do osrednje vsebine

Nadgradnja eTKV, vzdrževanje in podpora uporabnikom za informacijski sistem eTKV za obdobje petih let

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu MZI) kot naročnik vzpostavlja elektronsko evidenco o temeljnih kvalifikacijah (eTKV), ki bo zajemala:\n- vzpostavitev centralne evidence o opravljenih preskusih znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij voznikov, \n- izmenjavo podatkov o opravljenih temeljnih kvalifikacijah voznikov oz. rednih usposabljanjih z evidenco o vozniških dovoljenjih (RV) za nadaljnjo pridobitev izkaznice o vozniških kvalifikacijah oz. vpis kode Evropske unije (95) na vozniško dovoljenje,\n- integracijo z zunanjimi sistemi (npr. za pridobitev fotografij voznikov ter zajem podpisa,..),\n- evidenco in tiskanje potrdil in spričeval o pridobljeni temeljni kvalifikaciji in rednem usposabljanju iz evidence temeljnih kvalifikacij z izpolnjenimi podatki voznika,\n- pripravo, naročanje in vročitev izkaznic o vozniških kvalifikacijah ter integracija s proizvajalcem izkaznic temeljnih kvalifikacij,\n- elektronsko mednarodno izmenjavo podatkov s pristojnimi organi drugih dr

Več na portalu javnih naročil