Skoči do osrednje vsebine

Nabava požarnih pregrad za vzpostavitev ene vzajemne podatkovne baze (scope) ter ureditev varnosti lokalnega omrežja (projekt e-ARH.si: ESS 2016-2020).

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je nabava požarnih pregrad za vzpostavitev ene vzajemne podatkovne baze (scope) ter ureditev varnosti lokalnega omrežja, ki je zaradi kadrovskih in različnih časovnih okvirjev sestavljeno iz dveh (2) delov:

PRVI DEL: nabava 8 požarnih pregrad za vzpostavitev ene vzajemne podatkovne baze (scope) obsega:
a) Preklop oz. priklop na vseh sedmih lokacijah (šest regionalnih arhivov ter Arhiv Republike Slovenije) po Sloveniji
b) Osnovna konfiguracija požarnih pregrad v regionalnih arhivih
c) Konfiguracija visoke razpoložljivosti v glavnem vozlišču (ARS)
d) Prenos konfiguracije
e) Dodatna konfiguracija nastavitev za potrebe lokalnega omrežja ARS
f) Konfiguracija HKOM priklopa
g) Izvedba tehnične delavnice za bodoče operaterje na lokacijah
h) dokumentacija
i) vzdrževanje

Vsa oprema iz tega sklopa mora biti skladna s specifikacijo »nabava mrežne opreme za vzpostavitev ene podatkovne baze (scope) TEHNIČNE SPECIFIKACIJE«.

DRUGI DEL: ureditev varnosti lokalnega omrežja v Arhivu RS
j) Predlog rešitve
k) Segmentacija omrežja
l) Vklop in vzpostavitev 802.1x protokola
m) Nastavitev izjem za vse naprave, ki ne podpirajo 802.1x protokola
n) Dokumentacija izvedbe

Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v tehničnih specifikacijah:
- PRVI DEL: nabava mrežne opreme za vzpostavitev ene vzajemne podatkovne baze (scope): PODROBNE ZAHTEVE IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
- DRUGI DEL: ureditev varnosti lokalnega omrežja v Arhivu RS: PODROBNE ZAHTEVE

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik