Skoči do osrednje vsebine

Monitoring radioaktivnosti živil in pitne vode za leto 2022

Rok za prijavo je potekel.

Na podlagi 158. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17, 26/19 in 172/21) Ministrstvo za zdravje - Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji zagotavlja izvajanje monitoringa živil in pitne vode v Republiki Sloveniji. Naročilo je oddano za obdobje enega leta t.j. 2022. \r\n\r\nV Sloveniji se izvaja monitoring radioaktivne kontaminacije okolja od leta 1961 dalje. Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti (Uradni list RS, št. 27/18) določa okvirni program letnega monitoringa. Skupno bo odvzetih 55 vzorcev živil, v katerih bo izmerjena specifična koncentracija sevalcev gama in Sr-90 ter 15 vzorcev pitne vode, v katerih bo izmerjena specifična koncentracija sevalcev gama in Sr-90 in tritija. \r\n\r\nPravilnik zahteva, da mora imeti izvajalec monitoringa radioaktivnosti pooblastilo za izvajanje monitoringa.

Več na portalu javnih naročil