Skoči do osrednje vsebine

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih NATURA 2000 v letih 2024, 2025 in 2026

Rok za prijavo je potekel.

Dolgoročni cilj je redno pridobivati primerljive podatke o stanju populacij vrst na območjih Natura 2000 za namene izvajanja zgoraj naštetih konvencij in direktiv, zlasti za:
vrste iz Priloge I Direktive o prostoživečih pticah in vrstah ptic selivk, ki so v Sloveniji pomembne za izpolnjevanje zahtev iz 2. odstavka 4. člena omenjene direktive;
vrste, katerih spremljanje stanja nalaga Sporazum o ohranjanju afriško-evrazijskih selitvenih vodnih ptic;
vrste, pomembnih za izpolnjevanje obveznosti iz Ramsarske konvencije o mokriščih.

Več na portalu javnih naročil