Skoči do osrednje vsebine

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih NATURA 2000 v letih 2019 in 2020

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izvedba monitoringa populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih NATURA 2000 v letih 2019 in 2020.
Podatki pridobljeni s spremljanjem se uporabljajo za redno poročanje Evropski uniji (EU) o stanju določenih vrst ptic, zlasti za potrebe pripravljanja kazalnikov na ozemlju celotne EU ter pregledovanje učinkovitosti ukrepov iz direktiv in skupnih politik EU na cilje direktive (npr. skupne kmetijske politike). Ptice so dober pokazatelj ohranjenosti okolja in biotske raznovrstnosti na kmetijskih zemljiščih. Podatki monitoringov so uporabni zlasti za namene spremljanja uspešnosti upravljanja zemljišč, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti znotraj območij Natura 2000 in na katerih se izvajata ukrepa Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) in Ekološko kmetovanje (EK) Programa razvoja podeželja RS za obdobje 20142020 (PRP 20142020).

Več na portalu javnih naročil