Skoči do osrednje vsebine

Koncesijski akt za podelitev koncesije za izvajanje socialno varstvene storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z možgansko poškodbo ali okvaro

S koncesijskim aktom se določa vrsto in obseg socialno varstvenih storitev, določenih z Zakonom o socialnem varstvu, za katere se objavi javni razpis za podelitev koncesije in krajevno območje izvajanja storitev, število ter obseg koncesij, ki se bodo na javnem razpisu podelile za določeno krajevno območje izvajanja posamezne vrste storitev. V letu 2019 se objavi javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z možgansko poškodbo ali okvaro za skupno 36 mest, in sicer za območje Upravnih enot Maribor, Murske Sobote in Kranja.