Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis EUROSTARS

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo je dne 28. 2. 2020 objavilo Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA.

Namen javnega razpisa je izvajanje programa Eurostars 2. To je program, ki s sofinanciranjem podpira majhna in srednja podjetja ter njihove partnerje, ki se intenzivno ukvarjajo z raziskavami in razvojem, pri izvajanju njihovih skupnih inovativnih projektov, ki imajo predviden kratek čas vstopa na trg.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela stroškov slovenskih partnerjev vključenih v projekte Eurostars. Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako Eurostars, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev. Ta razpis se izvaja v povezavi z mednarodnim razpisom programa Eurostars: »EUREKAs Eurostars programme«, ki je objavljen na spletnem naslovu www.eurostars-eureka.eu. Predvidena mednarodna roka za oddajo vlog v letošnjem letu sta 13. februar 2020 (že zaprt) in 3. september 2020.

Za nacionalno sofinanciranje projektov Eurostars, ki bodo potrjeni v okviru dveh mednarodnih rokov v letu 2020, je v letu 2020 predvidenih 503.582,75 evrov ter v letu 2021 1.018.972,00 evrov.

Kontakt

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav/vlog in pojasnila k razpisni dokumentaciji so interesentom dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov eureka-eurostars.mgrt@gov.si.