Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis EUROSTARS

Ministrstvo je dne 28. 2. 2020 objavilo Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA.

Namen javnega razpisa je izvajanje programa Eurostars 2. To je program, ki s sofinanciranjem podpira majhna in srednja podjetja ter njihove partnerje, ki se intenzivno ukvarjajo z raziskavami in razvojem, pri izvajanju njihovih skupnih inovativnih projektov, ki imajo predviden kratek čas vstopa na trg.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela stroškov slovenskih partnerjev vključenih v projekte Eurostars. Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako Eurostars, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev. Ta razpis se izvaja v povezavi z mednarodnim razpisom programa Eurostars: »EUREKAs Eurostars programme«, ki je objavljen na spletnem naslovu www.eurostars-eureka.eu. Predvidena mednarodna roka za oddajo vlog v letošnjem letu sta 13. februar 2020 (že zaprt) in 3. september 2020.

Za nacionalno sofinanciranje projektov Eurostars, ki bodo potrjeni v okviru dveh mednarodnih rokov v letu 2020, je v letu 2020 predvidenih 503.582,75 evrov ter v letu 2021 1.018.972,00 evrov.

Kontakt

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav/vlog in pojasnila k razpisni dokumentaciji so interesentom dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov eureka-eurostars.mgrt@gov.si.

Iskalnik