Skoči do osrednje vsebine

Javno zbiranje ponudb za prodajo treh psov

Rok za prijavo je potekel.

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, na podlagi Internega navodila o pridobivanju, upravljanju ter razpolaganju s službenimi psi v pravosodni policiji št. 007-11/2021/4 z dne 8.10.2021 in s smiselno uporabo Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

1. NAZIV IN SEDEŽ PRODAJALCA IN ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, Slovenska vas 14, 8233 Mirna na Dolenjskem.

2. PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN IZHODIŠČNA CENA
Predmet javnega zbiranja ponudb so naslednji psi:
- Astor – pasma: nemški ovčar, položen: 16.6.2019,
- Alf – pasma: nemški ovčar, položen: 16.6.2019,
- Azor – pasma: nemški ovčar, položen: 16.6.2019.

Izhodiščna cena za posameznega psa je 1.000,00 EUR. Izhodiščno vrednost se lahko ob prvem postopku javnega zbiranja ponudb zniža do polovice izhodiščne vrednosti, to je do 500 EUR. V primeru ponovitve postopka, se izhodiščne vrednosti ne določi.

Psi so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«, zato morebitne reklamacije ne bodo upoštevane.

Kontakt

Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni

Primož Babič

tel. št. 07 346 66 00 (v delovnem času, med 7. in 15. uro)