Skoči do osrednje vsebine

Javno zbiranje ponudb za prodajo počitniške hiše ZPKZ Dob pri Mirni v počitniškem naselju Terme Čatež

Rok za prijavo je potekel.

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni (v nadaljevanju: zavod), skladno z 51. in 2.odst. 53. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 – v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in 16. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO
POČITNIŠKE HIŠE NA PARC. ŠT. 541/34 K.O. 1279 MOSTEC

1. Naziv in sedež organizatorja prodaje
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, Slovenska vas 14, 8233 Mirna.

2. Predmet prodaje
Predmet prodaje je počitniška hiša.

parc. št. katastrska občina Izmera (do celote) po GURS dejanska raba Delež RS, ki je predmet prodaje
541/34 1279 Mostec 36,68 m2 pozidano zemljišče 1/1


Nepremičnina v naravi predstavlja samostoječo, pritlično montažno hišo (tipa Jelovica), zgrajena 1986 z gradbenim dovoljenjem št. 351-95/85-4 z dne 26.5.1986, klimatiziran, opremljen počitniški objekt v kompleksu turističnega naselja Terme Čatež v izmeri 36,68 m2 (uporabna površina stavbe). Objektu pripada terasa v izmeri 6,60 m2. V pritličju se nahaja WC s kopalnico (3,60 m2), kuhinja z jedilnico in dnevnim prostorom (11 m2) in dve sobi (8 m2 in 5,50 m2.) Notranja pohištvena oprema in klima naprava je vključena v ceno. Enoti pripada 1 parkirišče pred objektom.

Lokacija ima vso potrebno komunalno opremo (vodovod, kanalizacija, elektrika, odvoz smeti, el. komunikacije). Objekt se ogreva z električnimi radiatorji ali klimo.

Predmet prodaje se prodaja kot celota.

Počitniška hiša stoji v počitniškem naselju Term Čatež d.d., ki je lastnik parcele, na kateri stoji počitniška hiša. Terme Čatež d.d. in Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni (v nadaljevanju: zavod) kot zakupnik imata sklenjeno pogodbo o zakupu zemljišča in koriščenju storitev, ki velja od decembra 2022 za obdobje 10 let in z možnostjo podaljšanja. Pogodba o zakupu zemljišča je pripeta javni objavi. Zavod na podlagi te pogodbe Termam Čatež letno plačuje letni pavšal (primer: letni pavšal brez kart za leto 2023 znaša 5.525,00 eura).

Nepremičnine, ki so predmet prodaje, so zemljiškoknjižno urejene in proste oseb in bremen.

Kontakt

ZPKZ Dob pri Mirni

Mirko Jarc

telefon: 041 925 526

e-pošta: mirko.jarc@gov.si