Skoči do osrednje vsebine

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine - k.o. 1456, Novo mesto

Predmet prodaje je nepremičnina, ki se nahaja v območju stavbnih zemljišč in hkrati v območju varovanja kulturne dediščine v Mestni občini Novo mesto - Mestno jedro.