Skoči do osrednje vsebine

Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem opremljenih prostorov restavracije v sodni stavbi na Tavčarjevi 9 v Ljubljani

Rok za prijavo je potekel.

Številka: 352-16/2021
Datum: 11. 8. 2021
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, na podlagi določbe prvega odstavka
64. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 11/18 in 79/18) in upoštevajoč 16. člen Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem opremljenih prostorov restavracije v sodni stavbi na Tavčarjevi 9 v Ljubljani.

Kontakt

Ani Pirc Bricelj

01/369 53 03 v času od 9:00 do 12:00 

e-naslov: ana.pirc-bricelj@gov.si