Skoči do osrednje vsebine

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem za izvajanje trgovinske dejavnosti za nakupe zaprtih oseb ter izvajanje storitve pogodbene pošte v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5, 1000 Ljubljana v skladu z 51. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter 16., 17. in 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

javno zbiranje ponudb

I. Naziv in sedež naročnika javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5, 1000 Ljubljana.

II. Vrsta pravnega posla

Oddaja nepremičnine v najem za izvajanje trgovinske dejavnosti za nakupe zaprtih oseb ter izvajanje storitve pogodbene pošte.

Lastnik nepremičnine je Republika Slovenija, upravljavec pa Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij.

Kontakt

Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana

Nevenka Tomšič

Tel. št. 01 300 55 39