Skoči do osrednje vsebine

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem za izvajanje gostinske dejavnosti za zaprte osebe in njihove obiskovalce v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni

Rok za prijavo je potekel.

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, Slovenska vas 14, 8233 Mirna, v skladu z 51. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter 16., 17. in 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

javno zbiranje ponudb

I. Naziv in sedež naročnika javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, Slovenska vas 14, 8233 Mirna.

II. Vrsta pravnega posla

Oddaja nepremičnine v najem za izvajanje gostinske dejavnosti za zaprte osebe in njihove obiskovalce.

Kontakt

ZPKZ Dob pri Mirni

Mirko Jarc

07 346 6631 ali 041 925 526