Skoči do osrednje vsebine

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin z ID znakom: parcela 2194 973, parcela 2194 972/22, parcela 2194 972/23 in parcela 2194 998, skupaj s stavbo, ki stoji na navedenem zemljišču št. 642 z enim delom

Rok za prijavo je potekel.

Nepremičnine se nahajajo v naselju Bohinjska Bela ob lokalni asfaltirani cesti v smeri Bohinja. Okolica nepremičnin je pozidana z individualnimi stanovanjskimi hišami in nekaj poslovnimi objekti. V širši okolici so stanovanjski in poslovni objekti, vojašnica Slovenske vojske ter kmetijska in gozdna zemljišča. Nepremičnine so ZK urejene.

Parcela št. 973 je v celoti obkrožena s parcelo št. 972/22 in v naravi predstavlja del zemljišča pod enostavnim objektom št. 643. Parcela ni komunalno opremljena. Elementi komunalne infrastrukture so v neposredni bližini. Dostop do parcele je preko sosednjih parcel.

Parcela št. 998 je v celoti obkrožena s parcelo št. 972/23 in v deloti predstavlja zemljišče pod stavbo št. 642. Parcela ni komunalno opremljena. Elementi komunalne infrastrukture so v neposredni bližini. Dostop do parcele je preko sosednjih parcel.

Ponudba se lahko odda za posamezen sklop ali oba sklopa. Ponudbena cena za posamezen sklop ne sme biti nižja od cene, navedene v besedilu objave. Kupec poleg kupnine plača pripadajoči davek.