GOV.SI

Javno zasebno partnerstvo za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Ministrstva za obrambo

Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, na podlagi 32., 33. in 34. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) objavlja predmetni javni poziv promotorjem s katerim poziva morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva na objektih Ministrstva za obrambo.

Kontakt

Dušan Grof, dusan.grof@mors.si, telefon: 02 449 1596 ali

Ministrstvo za obrambo, glavna.pisarna@mors.si, 01 471 2211

Skrajni rok za postavitev vprašanj je 14.10.2019 do 10:00 ure. Javni partner bo podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, do 17.10.2019.