Skoči do osrednje vsebine

Javno povabilo za zbiranje predlogov za nacionalno evalvacijsko študijo Evalvacija poteka in učinkov izobraževanja na daljavo v času epidemije COVID-19 na ravneh osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja z vidika doseganja učnih ciljev in standardo

Rok za prijavo je potekel.

S predlagano evalvacijsko študijo bi želeli prejeti utemeljene informacije o poteku in učinkih izobraževanja na daljavo za ravni osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. Na podlagi analize stanja je potrebno načrtovati sistemske kompenzacijske ukrepe, ki bi še posebno prispevali k intenzivnejšemu zmanjševanju neenakosti med učenci in učenkami, dijaki in dijakinjami, v doseganju z učnimi načrti predpisanih ciljev in standardov znanja, saj se predvideva, da se v času izvajanja izobraževanja na daljavo te neenakosti povečujejo. Izpostavljamo, da bo študija za odločevalce predstavljala pomembno podlago za morebitne vpeljave sistemskih kompenzacijskih ukrepov ter tudi nadaljnji razvoj vzgoje in izobraževanja.