GOV.SI

Javno povabilo za zbiranje predlogov za nacionalno evalvacijsko študijo - Analiza primernosti uporabe številčnega ocenjevanja področij športa, glasbene in likovne umetnosti