Skoči do osrednje vsebine

Javno povabilo za izkaz interesa organizacije mednarodnega šolskega tekmovanja

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (v nadaljevanju: Ministrstvo) na podlagi prvega odstavka 16. člena Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj (Ur. l. RS, št. 74/21 in 113/22, v nadaljevanju: Pravilnik) objavlja:

Javno povabilo za izkaz interesa organizacije mednarodnega tekmovanja

Predmet javnega povabila je izkaz interesa za organizacijo mednarodnega tekmovanja, ki izpolnjuje pogoje iz 17. ali 18. člena Pravilnika, v Republiki Sloveniji v letih 2024 in 2025.

Zainteresirani lahko svoj interes izkažejo z vlogo, ki jo pošljejo na elektronski naslov Ministrstva gp.mvi@gov.si, z naslovom zadeve: mednarodno tekmovanje/olimpijada, ali po pošti na naslov: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, s pripisom: mednarodno tekmovanje/olimpijada.

Vloga mora vsebovati opis dogodka, predvideno časovnico, oceno stroškov in spletne povezave ali  druga dokazila o  izpolnjevanju pogojev iz 17. in 18. člena Pravilnika v skladu z javnim povabilom.

Rok za oddajo vloge po tem javnem povabilu je 15.9.2023.

Javno povabilo za izkaz interesa organizacije mednarodnega tekmovanja je za Ministrstvo informativnega značaja in finančno nezavezujoč. Ministrstvo lahko na podlagi prejetih interesov v roku 30 dni po roku za oddajo vloge pisno podpre enega ali več organizatorjev mednarodnih tekmovanj pri kandidaturi za organizacijo mednarodnega tekmovanja v Republiki Sloveniji, če:

 1. vloga izpolnjuje pogoje za sofinanciranje evropskega oziroma regionalnega tekmovanja (17. člen Pravilnika) ali pogoje za sofinanciranje svetovnega tekmovanja (18. člen Pravilnika),
 2. so zagotovljene ustrezne proračunske zmožnosti Ministrstva in
 3. je mednarodno tekmovanje organizirano na enem izmed prednostnih področij, ki so določena v tem javnem povabilu.

Z organizatorjem mednarodnega tekmovanja, ki ga je Ministrstvo pisno podprlo pri kandidaturi, njegova kandidatura pa je bila potrjena na mednarodni ravni, Ministrstvo sklene pogodbo o sofinanciranju.

Upravičeni stroški, ki jih bo sofinanciralo Ministrstvo, so:

 1. stroški osebja (npr. za koordinatorje dogodka, pripravljavce in popravljalce nalog, mednarodne tekmovalne komisije, delo študentov),
 2. nastanitve in prehrane (npr. za tekmovalce in člane tekmovalne komisije),
 3. potni stroški (npr. prevozi, lokalni transfer in izleti za tekmovalno komisijo ter izleti za tekmovalce),
 4. stroški priprave nalog, materiala, opreme, storitev, promocijski material, tisk in nagrade, povezane z organizacijo in izvedbo tekmovanja.

Pogoji za sofinanciranje evropskega oziroma regionalnega tekmovanja (17. člen Pravilnika):

Ministrstvo sofinancira evropsko tekmovanje ali regionalno tekmovanje, če evropsko ne obstaja, ki:

 1. je organizirano s področja znanstvene discipline oziroma več znanstvenih disciplin, ki so povezane z učnimi načrti oziroma katalogi znanja predvsem iz naslednjih področij: jeziki, zgodovina, geografija, matematika, fizika, računalništvo in informatika, tehnika, tehnologija, kemija, biologija, logika, naravoslovje, astronomija,
 2. je bilo o izvedeno že najmanj petkrat pred objavo javnega povabila,
 3. ima tekmovalce iz vsaj 20 evropskih držav, ko gre za evropsko tekmovanje, oziroma ima tekmovalce iz vsaj 15 evropskih držav, ko gre za regionalno tekmovanje,
 4. ga organizira pravna oseba, ki je organizirala in izvedla državna selekcijska tekmovanja že najmanj petkrat pred objavo javnega povabila in
 5. se zaključi praviloma do konca tekočega šolskega leta - pogoji za sofinanciranje svetovnega tekmovanja (18. člen Pravilnika).

Ministrstvo sofinancira svetovno tekmovanje, ki:

 1. je organizirano s področja znanstvene discipline oziroma več znanstvenih disciplin, ki so povezane z učnimi načrti oziroma katalogi znanja predvsem iz naslednjih področij: jeziki, zgodovina, geografija, matematika, fizika, računalništvo in informatika, tehnika, tehnologija, kemija, biologija, logika, naravoslovje, astronomija,
 2. ima tekmovalce iz vsaj 40 držav iz različnih kontinentov,
 3. je bilo izvedeno že najmanj petkrat pred objavo javnega povabila,
 4. ga organizira pravna oseba, ki je organizirala in izvedla državna selekcijska tekmovanja že najmanj petkrat pred objavo javnega povabila in
 5. se zaključi praviloma do konca tekočega šolskega leta.

Prednostna področja

Mednarodno tekmovanje mora biti organizirano na enem izmed naslednjih prednostnih področij:

 1. matematika
 2. tuji jeziki
 3. zgodovina
 4. geografija
 5. tehnika in tehnologija
 6. računalništvo in informatika
 7. astronomija
 8. filozofija
 9. psihologija
 10. kemija
 11. biologija
 12. naravoslovje