Skoči do osrednje vsebine

Javno naročilo za oddajo naročila gradnje po postopku naročila male vrednosti za investicijsko vzdrževanje zamrzovalne komore

Investicijsko vzdrževanje zamrzovalne komore:\n odstraniti stenske in stropne izolacijske panele, hladilniška vrata \n odstraniti tlake v komorah \n odstraniti strojno opremo hladilni agregati, uparjalniki\n odstraniti hladilne pline\n odstranite obstoječe električne kable\n odstraniti obstoječe regale in reme za meso\n odstraniti gradbene stene med hladilnimi in zamrzovalnimi komorami\n izvesti nove tlake v višini tlaka v hodniku brez klančin\n izvesti novo stensko in stropno izolacijo\n dobaviti nova hladilniška vrata\n dobaviti novo strojno opremo\n dobaviti nove nadzorne sisteme delovanja komor izvesti nove elektro instalacije od obstoječe elektro omare do porabnikov za potrebe nove tehnološke opreme in razsvetljave\n izvesti nove odtočne cevi za kondenzacijsko vodo\n dobava novih regalov.

Več na portalu javnih naročil